Deň otvorených dverí v ZŠ s MŠ Plavnica

ZŠ s MŠ Plavnica organizovala dňa 28. 10. 2015 Deň otvorených dverí, na ktorý boli pozvaní nielen rodičia žiakov navštevujúcich školu, ale všetci občania obce Plavnica.

Program začínal o 09:00 hod. pasovaním prvákov a následne pokračoval rôznymi aktivitami v jednotlivých triedach.

Fotografie z tejto vydarenej akcie si môžete pozrieť na stránke školy:

 

http://zsplavnica.edupage.org/album/?#gallery/225

 

http://zsplavnica.edupage.org/album/?#gallery/226