Chodci, buďte videní ...

V roku 2021 došlo v našom okrese k enormnému zvýšeniu dopravných nehôd s účasťou chodcov, preto Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Starej Ľubovni považuje za potrebné prijať vhodné opatrenia na zamedzenie vzniku týchto udalostí v cestnej premávke. 

Chodci sú tí najzraniteľnejší účastníci cestnej premávky a je v záujme nás všetkých, aby sme tomu venovali pozornosť a pokúsili sa znížiť dopravnú nehodovosť s účasťou chodcov. 

Preto prosíme o akceptovanie povinnosti chodcov v čase zníženej viditeľnosti, kde je dôležité, aby nezabúdali na zásadu byť videní, pričom je nutné používať vhodné reflexné prvky a vyberať si oblečenie svetlejšej farby. 


 

Publikované: 15.10.2021 | Aktualizácia: 15.10.2021 | Zobrazené: 193