Bude nová kotolňa

V marci 2018 Obec Plavnica požiadala o poskytnutie dotácie Ministerstvo financií SR. Schválená dotácia vo výške 10.000,- €, sa použije na výmenu kotlov v materskej škole, ktoré sú z energetického hľadiska nefunkčné a zároveň sa zrealizuje aj rekonštrukcia priestorov kotolne.