Ako správne kompostovať - príručka pre správne kompostovanie

Spoločnosť H+EKO uskutoční v našej obci 30. septembra (pondelok) od 9-tej hodiny zber veľkých aj malých nefunkčných elektrospotrebičov, ktoré netreba nikde nosiť. Elektrospotrebiče nechajte na Vašom pozemku za bránou. Bránu označte kúskom farebnej látky alebo nahláste svoju adresu na obecnom úrade.

Pracovníci spoločnosti H+EKO sú ochotní pomôcť pri vynesení veľkých spotrebičov z Vašich domov, ďalej upozorňujeme, že pracovníci spoločnosti H+EKO majú na svojom oblečení ako aj na vozidle logo spoločosti a nápis Zber a spracovanie elektroodpadu. 

Spoločnosť H+EKO ponúka bezodplatný odber, prepravu a spracovanie elektroodpadov.Vyzbieraný elektroodpad spracovávajú v ich prevádzke v Šarišských Michaľanoch.
Súčasťou ponuky je bezplatné poskytnutie pracovníkov na nakládku a zber elektroodpadu po obci (zber od domu k domu viď. prílohu), bezplatná preprava a spracovanie. Elektroodpad vyvezieme aj z pivníc či povál.

Všetky povolenia a autorizácie spoločnosti nájdete na stránke: 
http://www.heko.sk/autorizacie.php