Voľby do orgánov samosprávnych krajov

21. august 2017

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 166/2017 Z. z.
vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania

 

na sobotu  4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h.


Viac informácií o Voľbách do orgánov samosprávnych krajov a vzory tlačív nájdete na stránke Ministerstva vnútra SR
https://www.minv.sk/?volby-vuc

Elektronická adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej  komisie

starosta@plavnica.sk

 

© 2018 | www.plavnica.sk | Mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti