Triedený zber

18. január 2017

Spoločnosť NATUR-PACK, a. s. je Organizácia zodpovednosti výrobcov, ktorá zabezpečuje pre výrobcov obalov a neobalových výrobkov plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona o odpadoch.

V platnosti je nový zákon o odpadok, ktorý od 01. 07. 2016 ukladá povinnosť OZV financovať triedený zber (sklo, plasty, papier, kovy) v obci.

K stiahnutiu

© 2018 | www.plavnica.sk | Mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti