Smernica č. 01/2006 o účelnom a hospodárnom využívaní finančných prostriedkov v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní

5. máj 2008webmaster

© 2018 | www.plavnica.sk | Mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti