Návrh VZN č. 4/2018 o organizácii miestneho referenda

29. máj 2018

NÁVRH
Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2018
o organizácii miestneho referenda
 

K stiahnutiu

© 2018 | www.plavnica.sk | Mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti