Návrh VZN č. 2/2018 o verejnej kanalizácii a spoplatňovaní spracovania odpadových vôd

29. máj 2018

NÁVRH

Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2018
 
o verejnej kanalizácii, odpadových vodách, vodách z povrchového odtoku a spoplatňovaní spracovania odpadových vôd
 
 

K stiahnutiu

© 2018 | www.plavnica.sk | Mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti